Страхотен улов

Posted Leave a comment

Страхотен улов на Бял Амур. На дължина достига над 120 cm и тегло 32 kg.При белия амур опашната перка е повече изрязана навътре, с по-изразена стреловидност и при нея липсва по-тъмният кант в края. Най-ценното стопанско качество на белия амур е това, че може да се използва за биологична борба с обрастването на язовири, езера, блата, […]

Днешният добър улов

Posted Leave a comment

Днешният добър улов беше на Каракуда и Шаран.  Каракудата се е настанила нежелано във водоемите и  майсторът на риболова Данаил Бежански ни помогна да поизчистим като улови около 3-4 килограма Каракуда и 10 броя Шаран. Кълването на каракудата е изключително предпазливо. Дори на един и същи водоем за няколко часа каракудата променя своето поведение и […]