Страхотен улов

Страхотен улов на Бял Амур. На дължина достига над 120 cm и тегло 32 kg.
При белия амур опашната перка е повече изрязана навътре, с по-изразена стреловидност и при нея липсва по-тъмният кант в края. Най-ценното стопанско качество на белия амур е това, че може да се използва за биологична борба с обрастването на язовири, езера, блата, напоителни и отводнителни канали. В рибовъдните стопанства, отглеждан в поликултура, консумира и фураж, макар и да не го оползотворява добре.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *