Как да ловим риба ?

Успешният улов зависи от мястото, което сте избрали за риболов. Риба можете да ловите във всеки воден басейн, но тук при нас ще намерите разнообразие от три вида риби – бял амур, толстолоб и шаран….

За кого е предназначен риболовът?

Риболовът е страст за мъжете или просто хоби защото знаят как да го практикуват. Този вид спорт е за хора, които са оптимисти без лоши помисли и са единствено съсредоточени в крайната цел – а именно улова на риба.

Не се отказвайте! Винаги може да посетите нашия комплекс и тук да получите съвет за това как се лови риба и да вземете подходящите риболовни аксесоари.

Видове риби в нашия комплекс

Бял амур

семейство Шаранови

Белият амур (Ctenopharyngodon idella) е риба, пренесена в България от Русия, като родината ѝ са реките Амур и Усури в Далечния изток. Оттам, поради изключително ценните си стопански качества и най-вече бързия темп на растеж, рибата е изкуствено разселена в Европа и Америка. У нас първите амури са внесени още през 1964 г. На дължина достига над 120 cm и тегло 32 kg.

Толстолоб

семейство Шаранови

Толстолобът (Hypophthalmichthys molitrix) е сладководна риба от групата на внесените и аклиматизирани в България „растителноядни риби“ от семейство Шаранови. Родината му е Далечният изток. Достига относително големи размери и тегло до 20 кг. Тялото на толстолоба е странично сплеснато с голяма глава, а очите ѝ са разположени в долната ѝ част.

Шаран

семейство Шаранови

Шаранът е типичен представител на костните риби. Той спада към семейството на каракудата, скобар, червеноперка. Шаранът (Cyprinus carpio) е сладководна риба, която достига до 120 cm на дължина и до 35 kg на тегло. Шаранът е всеяден, като в ранна възраст се храни с планктон и с увеличаване на теглото, преминава към консумиране на различни бентосни организми.

Най-добрият риболовен комплекс

Около всеки от водоемите има специално поставени маси с пейки за отдих и има монтирани чешми с питейна вода. Също така има засадени около 100 акации. В комплекса има и домашни животни (пуйки, кокошки и зайци).

Посетете ни веднага

Присъединете се към нашия комплекс и се насладете на улова на риба още днес.
Уверяваме Ви, че ще ни откриете лесно и ще си прекарате страхотен риболовен ден използвайки местата за отдих, приготвени специално за Вас.

Работно време

ПОНЕДЕЛНИК - НЕДЕЛЯ : 8:00-18:30 ЧАСА
(Телефон до 21.00 часа)

Ние сме тук

с. Стара Кресна , Кресна, Благоевград
Телефон : +359 893 43 89 34
Електронна поща: pangelov71@gmail.com